not in slovakia?

it looks like you are in the usa, would you like to visit the http://www.wagamama.us website?

no, continue to the slovakia website

ochrana súkromia

medusa group, ktorá podniká ako wagamama slovakia (“we” and ”us”) sa zaviazala chrániť vaše súkromie.

 

Táto Stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na našu stránku www.wagamama.sk (“stránka”)

 

Vysvetľuje, ako používame údaje, ktoré o vás získame a ako nám môžete oznámiť, že chcete obmedziť používanie týchto údajov. Tiež vysvetľuje postupy, ktoré máme zavedené na ochranu vášho súkromia. 

 

Stránku môžete navštíviť bez zverejnenia akýchkoľvek údajov, ktoré by vás mohli identifikovať.

 

Používaním tejto stránky alebo zaslaním osobných údajov pomocou tejto stránky alebo v súvislosti s touto stránkou nám dávate svoj súhlas so získavaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov v súlade s touto Stratégiou ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s touto Stratégiou ochrany súkromia, nesmiete používať túto internetovú stránku ani nám zasielať údaje prostredníctvom tejto stránky alebo v súvislosti s ňou.

 

1 Údaje, ktoré získavame a ako ich používame


Budeme používať, uchovávať alebo inak spracovávať všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a identifikujú vás, okrem iného vrátane vášho mena, korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, čísla vašej kreditnej alebo debetnej karty a platnosti karty, ako aj všetky ďalšie informácie získavané pri registrácii, robení objednávky a prostredníctvom prieskumov, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb dostupných pre vás prostredníctvom našej internetovej stránky.

Tieto informácie spracovávame na účel:

 • riešenia vašich otázok a žiadostí
 • poskytovania a personalizácie našich služieb  
 • vytvorenia vášho členského profilu
 • spracovania vašej platby
 • zabránenia trestnej činnosti a trestného stíhania páchateľov
 • [udržiavania informácií ako referenčného nástroja alebo všeobecného zdroja]
 • [poskytovania rezervácie alebo rezervačných služieb]
 • [správy našich žrebovaní o ceny a súťaží]
 • [poskytovania ponúk členom]
 • [vykonávania kampaní prieskumu trhu]

 

Takisto zbierame tieto údaje a štatistiky na účely sledovania používania našej internetovej stránky a takéto súhrnné informácie môžeme poskytovať tretím stranám. Tieto štatistiky nebudú obsahovať informácie, ktoré sa dajú použiť na vašu identifikáciu.

 

[Ak sa rozhodnete uverejňovať správy v našom fóre alebo v iných priestoroch na to určených, budeme zbierať informácie, ktoré nám poskytnete. Tieto informácie si ukladáme ako informácie potrebné na riešenie sporov, poskytovanie zákazníckej podpory a riešenie problémov tak, ako to povoľuje zákon.]  

 

Ak prestanete používať našu stránku alebo skončí vaše povolenie používať ju, môžeme naďalej používať a zverejňovať vaše osobné údaje v súlade s touto Stratégiou ochrany súkromia (v jej priebežne upravovanom znení) a tak, ako to povoľuje zákon. Ak si však prajete, aby sme vám prestali e-mailom zasielať informácie v súvislosti so stránkou, pošlite nám, prosím, žiadosť podľa nižšie uvedeného odseku 4.

 

2 Bezpečnosť informácií 

 

Internet nie je bezpečné médium. Zaviedli sme však rôzne bezpečnostné opatrenia tak, ako je to uvedené v týchto pravidlách a používame bežné metódy ako napríklad PGP, RSA a kódovacie systémy MD5. Váš užívateľský priestor je chránený vaším užívateľským menom a heslom, ktoré by ste nikdy nemali nikomu prezradiť.  

 

Majte, prosím, na pamäti, že elektronická komunikácia ako napríklad emaily/webmaily nie je bezpečná, ak nebola zakódovaná. Vaša komunikácia môže viesť cez množstvo krajín, kým sa dostane k adresátovi– toto je povaha celosvetovej siete/internetu. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup alebo stratu osobných údajov, ktoré nie sú v našej kontrole. 

 

Veríme, že disponujeme príslušnými stratégiami, pravidlami a technickými opatreniami na ochranu osobných údajov, ktoré máme pod našou kontrolou (s ohľadom na typ a objem daných údajov) pred neoprávneným prístupom, nenáležitým použitím alebo zverejnením, neoprávnenou zmenou, nezákonným zničením alebo náhodnou stratou. 

 

Všetci naši zamestnanci a spracovatelia údajov, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom a pomáhajú ich spracovávať, musia rešpektovať dôvernosť informácií našich’ návštevníkov. 

 

Zaisťujeme, že vaše informácie sa nezverejnia štátnym orgánom ani inštitúciám, s výnimkou prípadov, kedy to požaduje zákon alebo regulačné orgány či orgány činné v trestnom konaní. 

 

3 Komu sa budú vaše údaje zverejňovať?

 

Na účely uvedené v tejto Stratégii ochrany súkromia sa môžu vaše údaje zverejniť na spracovanie: 

 • našim zamestnancom
 • našim spoločníkom 
 • spoločnostiam v našej skupine a ich zamestnancom
 • právnym nástupcom nášho podniku
 • tretím stranám - konzultantom, zhotoviteľom alebo iným poskytovateľom služieb, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom pri tom, ako nám budú poskytovať služby (okrem iného vrátane služieb IT podpory)  štátnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní a pri riešení iných právnych a zákonných požiadaviek 
 • audítorom alebo zhotoviteľom alebo iným poradcom, ktorí budú vykonávať kontrolu, poskytovať pomoc alebo poradenstvo na akýkoľvek z našich obchodných účelov v ktorejkoľvek krajine, v ktorej pôsobíme.

 

4 Vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi

 

Môžete nám kedykoľvek napísať, ak chcete získať kópiu svojich údajov a opraviť akékoľvek nepresnosti. V príslušných prípadoch môžete požiadať o vymazanie, opravu, úpravu alebo doplnenie svojich osobných údajov. Napíšte, prosím, na:

 

wagamama slovakia
Pribinova 8, nákupné centrum Eurovea, Bratislava

 

Uveďte, prosím, svoje meno a adresu. Boli by sme veľmi radi, keby ste tiež uviedli stručnú informáciu o údaji, ktorého kópiu by ste chceli alebo ktorý chcete opraviť (to nám pomôže rýchlejšie nájsť váš údaj). 

 

Predtým, než vám poskytneme podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás máme, budeme od vás žiadať váš identifikačný doklad. Budeme vám účtovať poplatok za administratívne náklady na poskytnutie kópie vašich údajov. 

 

5 Cookies

 

Informácie prenášané do hard disku ’vášho počítača z internetovej stránky sa nazývajú cookies. Umožňujú našej internetovej stránke ukladať si informácie o tom, čo hľadáte, vďaka čomu je pre vás stránka užitočnejšia. Mnohé veľké stránky používajú cookies. Vlastne sa na internete používajú bežne, aby ponúkli personalizované služby. Väčšina prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby súhlasila s cookies. Vždy, keď používate našu stránku, odosiela sa cookie. Takto môžeme sledovať vlastnosti, ktoré používate, a stránky a obsah, ktorý si prezeráte na naše stránke, a to nám pomáha personalizovať vašu skúsenosť.  

 

Môžete vypnúť podporu cookie vo vašom prehliadači, no buďte si vedomí toho, že takto stratíte niektoré vlastnosti, ktoré pre svoje správne fungovanie vyžadujú cookie. Informácie získané pomocou cookie nám môžu poskytovať rôzne štatistiky bez identifikácie konkrétnych osôb. 

Pozrite si, prosím, stránku http://www.allaboutcookies.org, kde sa nachádzajú všeobecné informácie o cookies, alebo ak chcete vedieť, ako si vypnúť cookies na našej stránke.

 

6 Váš súhlas

 

Poskytnutím osobných údajov nám dávate súhlas s používaním údajov tak, ako je to uvedené v tejto Stratégii ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť túto Stratégiu ochrany súkromia a ak tak urobíme, zmeny zverejníme na tejto stránke. Vašou zodpovednosťou je skontrolovať Stratégiu ochrany súkromia vždy, keď nám poskytujete údaje alebo robíte objednávku. Použitie znamená, že s takýmito zmenami súhlasíte.

 

Ak sa zmenia účely spracovania, budeme vás čo najskôr kontaktovať a budeme vás žiadať o súhlas, ak sa takéto oznámenie vzťahuje na nový doplnený účel spracovania.

 

Vzhľadom na medzinárodnú povahu infraštruktúry internetu môžu byť údaje, ktoré poskytujete, prenášané aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Takisto pôsobíme na medzinárodnej úrovni, a tak môže byť potrebné prenášať vaše osobné údaje iným členom našej skupiny spoločností, ktorí sa nachádzajú v krajinách mimo EHP. Krajiny mimo EHP nemusia mať zavedenú rovnakú úroveň ochrany vašich údajov a ich použitia tak, ako je to uvedené v tejto stratégii. Vykonali sme však vyššie uvedené opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich údajov.

 

7 Použitie vašich osobných údajov poskytnutých iným stránkam.

 

Nie sme zodpovední za stratégie ochrany súkromia a postupy iných stránok, aj keď sa na ne dostanete pomocou linkov z našej stránky. 

Odporúčame vám, aby ste si skontrolovali pravidlá každej stránky, ktorú navštívite, a ak máte akékoľvek obavy alebo otázky, kontaktujte vlastníka alebo prevádzkovateľa danej stránky.  

 

8 Ďalšie informácie

 

Pre ďalšie informácie o našej ochrane údajov a súkromia, alebo ak máte akékoľvek požiadavky ohľadne vašich osobných údajov, napíšte, prosím, na

 

wagamama slovakia
Pribinova 8, nákupné centrum Eurovea, Bratislava

 

Alebo nám zašlite email z našej kontaktnej stránky