dostupnosť

ďakujeme vám za návštevu stránky wagamama

wagamama je hrdá na dostupnosť svojej stránky a jej cieľom je zaistiť, aby bola dostupná pre každého, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. táto stránka má viacero vlastností dostupnosti, ktoré sú uvedené nižšie.

ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel dostupnosti alebo ak máte problémy s prístupom k obsahu na našej stránke alebo s použitím akéhokoľvek aspektu tejto stránky, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

dodržiavanie noriem:

našim cieľom je spĺňať prioritu a, aa a vybrané aaa usmernenia usmernení pre dostupnosť internetového obsahu w3c (web content accessibility guidelines). naša internetová stránka sa pravidelne testuje pomocou kombinácie automatizovaných nástrojov na určenie potenciálnych problematických oblastí a manuálne sa testuje s cieľom zaistiť, že spĺňame formu aj obsah usmernení pre dostupnosť w3c.

linky na ďalšie internetové stránky:

pozn. stránka wagamama obsahuje linky na iné internetové stránky. tieto internetové stránky spoločnosť wagamama nevlastní, neprevádzkuje, neriadi ani neprehliada a tieto stránky možno nie sú plne v súlade s našimi pravidlami dostupnosti. pravidlá dostupnosti týchto internetových stránok, a nie pravidlá dostupnosti spoločnosti wagamama, definujú vlastnosti dostupnosti a akékoľvek otázky alebo záležitosti by sa mali adresovať vlastníkovi danej internetovej stránky.

alternatívny text:

obrázky na našej internetovej stránke majú alternatívne textové znaky, často známe ako alt text. to znamená, že keď sa používa na internetovej stránke obrázok na sprostredkovanie informácií, jeho obsah je tiež opísaný v alt texte. keď používate alt text, obrázku rozumejú textové prehliadače a pomocné technológie ako napríklad čítače obrazovky. ak sa použije obrázok iba na dekoratívne účely, nechá sa textový atribút pre daný obrázok prázdny v súlade s prijatými osvedčenými postupmi.

čitateľné typy písma rôznej veľkosti a usporiadanie:

stránka wagamama používa veľkosti písma, ktoré môžete ovládať pomocou vášho internetového prehliadača.

takisto môžete manuálne zmeniť veľkosť textu prostredníctvom vášho internetového prehliadača.

ak chcete zmeniť veľkosť textu v microsoft internet explorer, zvoľte náhľad >veľkosť textu a po tom vašu preferovanú veľkosť textu od najmenšieho po najväčší. prednastavená je stredná veľkosť.

v mozilla firefox a v iných na mozille založených prehliadačoch môžete zmeniť veľkosť textu tak, že zvolíte náhľad > veľkosť textu a potom zväčšiť alebo zmenšiť. ak chcete naspäť prednastavenú veľkosť textu, zvoľte „normálna“.

typy písma na stránke wagamama sa vybrali preto, lebo sú čitateľné na počítačových obrazovkách. rozloženie bolo navrhnuté tak, aby zodpovedalo šírke prehliadača - takto môžete meniť veľkosť prehliadača podľa vašich preferencií.