ochrana súkromia

pravidlá ochrany osobných údajov

ieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy zmenené 25.05.2018.

1kto sme

sme x wear beta s.r.o, a mistal gastro, gmbh a rešpektujeme vaše súkromie. tieto pravidlá popisujú, ako používame vaše osobné údaje. x wear beta, s.r.o., ičo:35 849 592, so sídlom einsteinova 23, 851 01 bratislava, slovenská republika a mistral gastro, gmbh, ičo: fn470276h, so sídlom unit 516/517, designer outlet strasse 1, 7111 parndorf, rakúsko a spoločností v skupine ("my") rešpektuje vaše súkromie a cení si dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste nám poskytli vaše osobné údaje. tieto pravidlá stanovujú, ako my ako prevádzkovateľ zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, prečo ich používame, s kým ich zdieľame, práva, na ktoré máte nárok, a vaše možnosti rozhodovania o používaní vašich osobných údajov.

tieto pravidlá sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov zhromaždených v rámci používania tejto webovej stránky, ako aj [registrácie / prihlásenia / nákupu / používania našich produktov a služieb. ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, kontaktujte nás. kontaktné údaje sú uvedené nižšie. tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj našu skupinu spoločností. každá spoločnosť v skupine je prevádzkovateľom, ich zoznam uvádzame nižšie: presto, s.r.o., einsteinova 23, 851 01 bratislava, ičo: 35 854 197 medusa group, s.r.o. einsteinova 23, 851 01 bratislava, ičo: 45 301 883 gastronix s.r.o., einsteinova 23, 851 01 bratislava, ičo: 35 849 592 x wear, s.r.o., einsteinova 23, 851 01 bratislava, ičo: 35 847 999 gastronix alfa, cz s.r.o., na florenci 2116/15, 110 00 praha, ič: 02322145 epic praha, s.r.o., revoluční 1003/3, 110 00 praha, ičo: 03858332

2vaše informácie

zhromažďovanie a používanie údajov

vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a používať pre umožnenie prístupu na túto webovú stránku, registráciu / prihlásenie / nákup / používanie našich produktov a služieb a na účely, ktoré sú podrobnejšie uvedené v tejto časti. vaše informácie môžu byť zdieľané s členmi našej skupiny a niektorými tretími stranami. ak chcete získať viac informácií o tom, ako používame vaše informácie a s kým ich môžeme zdieľať, kliknite tu.

aké informácie zhromažďujemeako ich používame 1informácie, ktoré nám poskytnete na uskutočnenie nákupu, on-line alebo telefonicky, vrátane: •vaše kontaktné údaje vrátane: vaše meno, adresa, e-mailová adresa; •údaje o bankovom účte; •údaje, ktoré poskytnete pri rezervácii; •[podrobnosti, ktoré poskytnete pri otvorení účtu [on-line]]; •zakúpený produkt. tieto informácie používame na: •poskytovanie našich produktov a služieb; •spravovanie našich služieb; •spracovanie objednávky; •prevzatie platby alebo jej vrátenie; •uistenie, že sú naši zákazníci skutoční a aby sme predišli podvodom. •poskytnutie rezervácie; •odoslanie personalizovanej ponuky.

2informácie o tom, ako využívate naše služby, vrátane: •veci, ktoré sme vám poskytli alebo ktoré ste si zakúpili; •kde a kedy ste urobili nákup; •koľko ste zaplatili a ako; •či ste otvorili elektronickú komunikáciu od nás; •či ste klikli na odkazy v elektronickej komunikácii od nás. tieto informácie používame na: •vývoj nových služieb; •zlepšovanie našich služieb; •identifikáciu produktov a marketing, ktoré by vás mohli zaujímať. •personalizáciu našich služieb o vecí, ktoré vás zaujímajú, a ako používate naše služby. •štatistickú analýzu a výskum.

3informácie, keď s nami komunikujete, či už osobne, prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, telefonicky, prostredníctvom sociálnych médií alebo akéhokoľvek iného média, vrátane: •vaše kontaktné údaje (to môže zahŕňať váš účet na sociálnych médiách, ak s nami komunikujete týmto spôsobom); •podrobnosti o vašej komunikácii s nami; •údaje, ktoré nám poskytnete v rámci prieskumu; •podrobnosti o našich správach pre vás. tieto informácie používame na: •odpovedanie na akékoľvek problémy alebo obavy; •monitorovanie komunikácie so zákazníkmi na účely kvality a školení; •vývoj nových služieb; •zlepšovanie našich služieb; •prispôsobenie nášho servisu.

4informácie poskytnuté ako súčasť vášho účtu, vrátane: •vášho používateľského mena; •vášho hesla; •nastavení vášho účtu; •preferencií vášho účtu; •vašej emailovej adresy. tieto informácie používame na: •poskytovanie našich služieb; •spravovanie našich systémov; •zistenie, ako chcete používať svoj účet.

5informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom používania našej webovej stránky, vrátane: •informácií o zariadení napr. operačný systém, jedinečné identifikátory zariadení, mobilný sieťový systém; •nastavenia hardvéru a prehliadača; •dátum a čas žiadostí; •žiadosti, ktoré robíte; •stránky, ktoré navštevujete, a pojmy, ktoré používate vo vyhľadávacích nástrojoch; •ip adresa. tieto informácie používame na: •poskytovanie našich služieb; •vývoj nových služieb; •zlepšovanie našich služieb; •identifikovanie problémov s webovou stránkou a skúseností s nimi; •monitorovanie spôsobu, akým sa využívajú naše webové stránky.

6informácie, ktoré zhromažďujeme od našich partnerov ako tretích strán a od firemných zákazníkov ktoré by mohli zahŕňať: •spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním platieb; •vaša banka; •ďalšie subjekty v našej skupine; •ostatní členovia vernostnej schémy; •administrátori žrebovania a súťaží. tieto informácie používame na: •poskytovanie našich služieb; •• spravovanie našich systémov; •prevzatie platby alebo jej vrátenie; •uistenie, že sú naši zákazníci skutoční a aby sme predišli podvodom •prispôsobenie nášho servisu; •štatistická analýza a výskum u našich klientov; •kombinácia týchto informácie s inými typmi informácií uvedenými vyššie.

7informácie, ktoré zhromažďujeme náhodne z iných zdrojov alebo z verejných zdrojov, vrátane: •[informácie dostupné v médiách]; •[informácie uvedené v časových harmonogramoch sociálnych médií]; •[informácie zhromaždené bezpečnostnými systémami]. tieto informácie používame na: •[udržanie informovanosti o trhu]; •[budovanie a udržiavanie značiek sociálnych médií]; •[zabezpečenie našich stránok];

8informácie, ktoré zhromažďujeme od jednotlivcov zastupujúcich organizácie, vrátane: •kontaktné údaje o osobách pracujúcich pre organizácie; •iné osobné údaje týkajúce sa týchto osôb. tieto informácie používame na: •budovanie vzťahov s inými organizáciami.

prečo zhromažďujeme a ako dlho uchovávame vaše údaje

informácie zhromažďujeme a používame z rôznych dôvodov. niektoré údaje potrebujeme na uzatvorenie a plnenie našej zmluvy - napríklad kontaktné a platobné údaje.

spracovanie niektorých informácií sa vyžaduje zo zákona kvôli našim povinnostiam skúmania za účelom predchádzania podvodom alebo vo verejnom záujme, ako napríklad na overenie totožnosti našich zákazníkov.

niektoré informácie sa spracovávajú, pretože ste nám k tomu udelili svoj súhlas, ktorý môžete zrušiť [v preferenciách a nastaveniach vášho účtu]. ďalšie informácie zhromažďujeme, pretože máme legitímny obchodný záujem, napr.: •pochopiť, ako naši zákazníci využívajú naše produkty, služby a webové stránky; •pochopiť a reagovať na spätnú väzbu od zákazníkov; •skúmať a analyzovať služby, ktoré naši zákazníci chcú; •zlepšovať naše služby; •prijímať informácie o spoločných zákazníkoch od iných subjektov v našej skupine / [ostatných členov našej vernostnej schémy]; •pochopiť typ produktov a služieb, ktoré naši zákazníci kupujú, a ako ich používajú. •prispôsobiť naše ponuky, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie ponuky a nápady, ktoré sú pre vás relevantné. •udržiavať verejný profil na tradičných a sociálnych médiách; •zabezpečiť bezpečnosť nášho podnikania a s kým obchodujeme; alebo •rozvíjať a udržiavať vzťahy s dodávateľmi, partnermi a inými spoločnosťami a zaoberať sa jednotlivcami, ktorí pre nich pracujú [v našom sektore].

vaše informácie budeme uchovávať tak dlho, kým to bude opodstatnene potrebné. závisí to od faktorov, ako napr. či máte u nás nejaké neuhradené nákupy alebo účet, alebo ste sa zaujímali o nedávne ponuky. rovnako budeme pravidelne aktualizovať naše informácie, aby sme ich udržali aktuálne.

iné použitia

automatizované rozhodovanie

v niektorých záležitostiach robíme automatizované rozhodnutia. napríklad to môžeme urobiť, aby sme sa rozhodli, či [vám môžeme poskytovať naše služby na základe úverovej kontroly. zistíme to úverovým hodnotením, v ktorom budeme zdieľať vaše informácie s úverovými referenčnými agentúrami, [skríning [databáz] a potvrdenie vašich informácií (vrátane tretími stranami). v závislosti od výsledku úverovej kontroly sa automaticky rozhodne o tom, či vám môžeme poskytnúť produkty alebo služby na základe vašej úverovej bonity.

predloženie údajov na úverovú referenčnú kontrolu je nevyhnutné, aby sme vám mohli ponúknuť produkt alebo službu / nevyhnutné podľa platných zákonov. ak nám tieto informácie neposkytnete, nemôžeme súhlasiť s poskytnutím produktu alebo služby. ak nesúhlasíte s rozhodnutím, máte právo ho napadnúť. ak tak chcete urobiť, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: marketing@medusagroup.sk .

právne požiadavky

vaše osobné informácie môžu byť spracované aj vtedy, ak je to potrebné na základe opodstatnenej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní alebo regulačného orgánu, orgánu alebo agentúry alebo na obranu právnych nárokov. osobné údaje nebudú vymazané, ak sú relevantné pre vyšetrovanie alebo spor. budú sa naďalej uchovávať, kým sa tento spor úplne nevyrieši.

prečo zhromažďujeme a ako dlho uchovávame vaše informácie

tieto informácie sa môžu zhromažďovať a používať, ak boli sprístupnené verejnosti.

keď nám poskytnete tieto informácie, súhlasíte s tým, že ich môžeme zhromažďovať a používať spôsobom, aký sme stanovili.

vaše informácie budeme uchovávať tak dlho, kým to bude opodstatnene potrebné. závisí to od faktorov, ako napr. či máte u nás nejaké neuhradené nákupy alebo účet, alebo ste sa nedávno zaujímali o ponuky. rovnako budeme pravidelne aktualizovať naše informácie, aby sme ich udržali aktuálne.

informácie, ktoré zdieľame

existujú určité okolnosti, kedy môžeme postúpiť vaše osobné údaje zamestnancom, dodávateľom a iným stranám.

•môžeme zdieľať informácie o vás s ostatnými členmi našej skupiny spoločností, aby sme mohli poskytovať najlepšie služby v celej našej skupine. [sú povinní uchovávať vaše informácie v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.]

•môžeme tiež zdieľať vaše informácie s niektorými dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb. tí môžu spracovávať vaše osobné údaje pre nás, napríklad ak využívame služby marketingovej agentúry. [ostatní príjemcovia/poskytovatelia služieb zahŕňajú reklamné agentúry, it špecialistov, poskytovateľov databáz, špecialistov na zálohovanie a obnovu po havárii, poskytovateľov elektronickej pošty alebo externé call centrá.] naši dodávatelia a poskytovatelia služieb budú musieť splniť naše štandardy v oblasti spracovania informácií a bezpečnosti. informácie, ktoré im poskytneme, vrátane vašich informácií, budú poskytnuté iba v súvislosti s výkonom ich funkcie.

•vaše informácie môžeme zdieľať aj s niektorými tretími stranami. urobíme tak vtedy, keď získame váš súhlas, alebo preto, že ich potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť produkty alebo služby. patria medzi ne úverové referenčné agentúry, databázy na predchádzanie podvodom, skríningové agentúry a ďalší partneri, s ktorými obchodujeme (napríklad ostatní členovia vernostnej schémy).

ak nebudeme schopní zdieľať informácie s niektorými tretími partnermi, ktorí sú tiež v našom vernostnom systéme, nebudeme vám môcť ponúknuť túto službu].

vaše osobné informácie môžu byť v niektorých scenároch postúpené iným organizáciám ako tretím stranám: •ak hovoríme o predaji alebo prevode časti alebo celého nášho podnikania - informácie môžu byť postúpené potenciálnym kupujúcim za vhodných podmienok týkajúcich sa dôvernosti; •ak bude naša spoločnosť reorganizovaná alebo sa bude predávať, informácie sa môžu poskytnúť kupujúcemu, ktorý vám môže ďalej poskytovať služby. •ak sa to od nás vyžaduje podľa zákona alebo akéhokoľvek regulačného kódexu alebo postupu, ktorý dodržiavame, alebo ak nás o to žiadajú akékoľvek verejné alebo regulačné orgány - napríklad polícia; •ak obhajujeme právny nárok, vaše informácie sa môžu postúpiť podľa potreby v súvislosti s obhajovaním takéhoto nároku. vaše osobné údaje môžu byť zdieľané, ak sú anonymné a agregované, pretože za takýchto okolností prestávajú byť informácie osobnými údajmi.

3vaše práva

môžete mať určité práva vo vzťahu k vašim informáciám vrátane práva na prístup alebo opravu informácií, ktoré uchovávame. ďalšie práva môžu byť k dispozícii za určitých okolností. ak chcete získať viac informácií o právach, ktoré vám prislúchajú a o tom, ako sa s nami môžete spojiť, kliknite tu.

práva subjektov údajov

uvádzame práva, ktoré máte vo vzťahu k vašim informáciám a ako ich môžete uplatniť.

tieto práva sa uplatňujú iba za určitých okolností. vo všeobecnosti nebudú k dispozícii, ak medzi nami existujú plynúce zmluvy, ak sa zo zákona vyžaduje, aby sme tieto informácie uchovávali, alebo ak sú informácie relevantné pre právny spor. •kedykoľvek môžete zrušiť súhlas, ktorý ste poskytli. •kedykoľvek nás môžete požiadať o potvrdenie, či spracovávame vaše informácie. •môžete požiadať o prístup k vašim informáciám. •môžete požiadať o opravu informácií, ktoré sú nesprávne.

máte právo byť zabudnutý a môžete požiadať, aby naše systémy prestali používať vaše informácie. •môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spôsob, akým používame vaše informácie. •môžete nás požiadať, aby sme vám pomohli presunúť informácie do iných firiem.

máte právo požiadať nás o poskytnutie vašich informácií v ľahko čitateľnom formáte inej spoločnosti. •môžete nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, no iba v určitých prípadoch. •máte právo sťažovať sa príslušnému orgánu dohľadu.

ako nás môžete kontaktovať

ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel, kontaktujte nášho pracovníka pre ochranu údajov: lucia.jendrolova@medusagroup.sk alebo +421 901 027 913 alebo einsteinova 23, 851 01 bratislava.

zmeny pravidiel

tieto pravidlá budú z času na čas zmenené.

ak zmeníme niečo dôležité z hľadiska týchto pravidiel (informácie, ktoré zhromažďujeme, ako ich používame alebo prečo ich používame), upozorníme na tieto zmeny v hornej časti týchto pravidiel a poskytneme pre ne trvalý odkaz počas primeranej doby po zmene. ak si chcete pozrieť predchádzajúce verzie týchto pravidiel môžete e-mailom kontaktovať pracovníka zodpovedného za ochranu údajov a požiadať ho o zaslanie predchádzajúcich verzií: lucia.jendrolova@medusagroup.sk .

iné pravidlá

cookies

používame súbory cookie, ktoré identifikujú váš prehliadač alebo zariadenie. zhromažďujú a ukladajú informácie o tom, kedy navštívite našu webovú stránku [alebo aplikáciu] a o tom, ako ju používate.

bezpečnosť

zaviazali sme sa k ochrane vašich osobných údajov. prijali sme fyzické, technické a administratívne opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo použitiu vašich údajov.